VERA KÜLTÜR SANAT

Vera Kültür Sanat; kahve ve kitap tutkusunu sanatsal, kültürel ve sosyal etkinliklerle bir araya getiren, üretim ve yeniliği teşvik eden, bunu yaparken deneyselliği öne çıkaran, her zaman alternatifleri arayan ve bu anlamda ihtiyaca göre dönüşebilen bir kültür, sanat ve yaşam alanıdır.

Vera Kültür Sanat’ın amacı; insanların, sanatsal ve kültürel etkinliklerle yaratıcılıklarını geliştirebilecekleri, birlikte üretebilecekleri, kitap okuyabilecekleri, fikir alışverişinde bulunabilecekleri, etkileşim kurabilecekleri ve bunları yaparken zengin kahve çeşitlerini ve alternatif lezzetleri tadabilecekleri bir yaşam alanı oluşturmaktır.

Vera Kültür Sanat’ın hedefi; Orta Karadeniz’in en önemli kentlerinden biri olan Tokat’ın sanatsal, kültürel ve sosyal yaşamına farklı etkinlikler, kahve çeşitleri ve zengin kitap arşiviyle katkıda bulunan ve sürekli yenilenen bir kültür ve sanat merkezi olmaktır.